KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY

 Kyröskosken Vesihuolto Oy


 

Tervetuloa Kyröskosken Vesihuolto Oy:n sivuille.

 
Kyröskosken Vesihuolto Oy on lähinnä Hämenkyrön kunnan Kyröskosken teollisuustaajamassa ja sen lähiympäristössä toimiva vesihuoltolaitos, joka huolehtii sekä vedenhankinnasta että -jakelusta toiminta-alueellaan. Yhtiö toimii yleishyödyllisellä pohjalla.
 
Yhtiön tarkoituksena on yhtiöjärjestyksen 3 §:ään kirjatun mukaisesti toimia siten, että yhtiö lisää alueen asujamiston viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa sekä edistää pohjavesien ja ympäristön suojelua.
 
 
 
 
Kyröskosken Vesihuolto Oy 
 
Valtakatu 63 
 
39200 Kyröskoski 
 
puh. (03) 371 6124 
 
Y-tunnus 0194388-7 
 
 
 
 
© Kyröskosken Vesihuolto / Matti Asumalahti