KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY

Yhtiön esittely

Kyröskosken Vesihuolto Oy:n 1.9.1958 perustaneet paikalliset puuhamiehet Sven E. Palonen, Eino Grönlund, Urpo Suojanen, Viljo Koivisto, Aulis Poussa, Eino Kukko, Leo Jokinen, Veikko Kynnös, Urho Heino ym. tekivät kauaskantoisen päätöksen siirtyä pintavedestä pohja- ja kantovedestä johtoveteen.

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 2.1.1959. Yhtiön osakepääoma on 27 246,44 euroa, jakautuen pääosin liittyvien kiinteistöjen omistamiin 5400 osakkeeseen.

Yhtiön liikevaihto on vuonna 2016 ollut noin 504 737 euroa.

Yhtiö on Vesi -ja viemärilaitosyhdistys ry:n jäsen 1.1.2010 alkaen.
Yhtiö on hyväksytty yleiseksi vesilaitokseksi ja sille on vahvistettu toiminta-alueet.
 

 
Toiminnan Esittely
 
Yhtiön oman vesijohtoverkoston piirissä on noin 1200 liittyjäkiinteistöä ja yli 4 000 asukasta, verkoston pituuden

ollessa noin 80 km.

Yhtiön Enonlähteen vedenottamolta johdetaan hyvälaatuista pohjavettä Kyröskosken, Kostulan, Osaran, Virkajärven, Järvenkylän, Särkijärven sekä Tanolankulman ja Vaivian alueille. Lisäksi yhtiö myy vettä Hämeenkyrön kunnalle muun muassa Käpylän, Hiidenlahden, Mannin ja Kirkonkylän alueille sekä vuodesta 2008 alkaen myös Sastamalan kaupungille. Kriisi -ja häiriötilanteissa vettä on mahdollisuus johtaa kunnan Käpylän verkoston välityksellä rajoitettu määrä myös Ylöjärven Viljakkalaan.
 

Vesilaitosjärjestelmään kuuluu vedenottamon lisäksi Kyröskoskenharjulla sijaitsevat kaksi ylävesisäiliötä (V = 1000 m3 ja 220 m3)sekä Kostulan-, Vaivian-, Poussan-, Harjutien – ja osin Käpylänkin paineenkorotusasemat. Jälkimmäinen on kunnan kanssa yhteinen.

Enonlähteen pohjavedenottamoa on vuonna 2009 laajennettu ja modernisoitu. Vedenottamo on varustettu UV-laitteistolla (ultraviolettisäteilytys). Laitokselle on järjestetty mm. varaukset desinfiointilaitteistolle (klooraus) sekä sähkön varasyötölle. Metalliputkistoa syövyttävien ominaisuuksien vuoksi vesi neutraloidaan soodalla. Laitos on varustettu automatiikalla etäkäyttöineen ja hälytysjärjestelmineen.
 
Vesi täyttää hyvinkin sosiaali -ja terveysministeriön laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista antaman asetuksen mukaiset kriteerit.
 
Tiedoksi ilmoitetaan, että usein kysytty veden kovuuden arvo on 0,3 mmol / l ( = 1,7°dH).
 
Toimintahäiriötilanteiden yms. varalta on rakennettu johtoyhteys Ikaalisiin ja yhdysvesiasema Virkajärvelle. Yhteyden välityksellä on mahdollisuus johtaa vettä molempiin suuntiin.

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 22.2.2011 luvan 2800 m3 / d suuruisen vesimäärän ottamiseen (kuukausikeskiarvona laskettuna) Enonlähteen pohjavedenottamolta.
 
Vuonna 2016 pumpattiin Enonlähteestä vettä kulutukseen keskimäärin noin 1577 m3 / d.

Enonlähteen vedenottamolle on vesioikeus määrännyt 16.6.1982 suoja-alueet ja vahvistanut niitä koskevat käyttörajoitukset. Suoja-alueet jakautuvat vedeonottamoalueeseen sekä lähi- ja kaukosuojavyöhykkeisiin.
 
 
Vedenlaatua tarkkaillaan vuosille 2015 – 2020 laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
 
Yhtiö on ollut mukana laatimassa 'Hämeenkyrön pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa' (julkaistu kirjaksi 2003). Siinä on tarkasteltu myös Enonlähteen pohjaveden muodostumisaluetta (Mannanmäki) koskevia riskejä.

Laitoksen käyttöhenkilöstöllä (Jarmo Mäkinen ja Markus Koskinen) sekä yhtiön johdolla (Raija Pasanen) on voimassa olevat Valviran myöntämät VESITYÖKORTIT.
 
 
 
Hallinto
 

 


Toimitusjohtaja
 • Raija Pasanen, raija.pasanen@kyroskoskenvesi.fi, matkapuh. 0400 628 036
 

Hallitus
 • insinööri (amk) Seppo Asumalahti, puh.joht, matkapuh. 040 569 3343
 • ylikonstaapeli Aarre Taipale, varapuh.joht, matkapuh. 040 526 3708
 • teknikko Pekka Hakala, jäsen, matkapuh. 050 597 8586
 • käytönvalvoja Arto Juusela, jäsen, matkapuh. 040 588 0418
 • konsultti Ville-Veikko Järvenpää, jäsen, matkapuh. 050 353 0617
 • ylimestari Martti Lehtiniemi, jäsen, matkapuh. 050 598 7860
 • talousjohtaja Tiina Paloranta, jäsen, matkapuh. 050 596 7522
 • insinööri Seppo Sinisalo, jäsen, matkapuh. 0400 621 771
 • koneenhoitaja Eino Vaunuveräjä, jäsen, matkapuh. 0400 749 793

 

Tilintarkastus
 • tilintarkastaja Lasse Liukko, HTM
 • varatilintarkastaja Hanna-Leena Keskinen, HTM

 

Laitoksen ylläpito ja hoito
 
 
 •  vesihuoltomestari Jarmo Mäkinen, jarmo.makinen@kyroskoskenvesi.fi, gsm. 045-8841401
 •  asentaja Markus Koskinen, matkapuh. 040 581 9353
 •  

   Kirjanpito
    
   Tilimajakka Oy
    
   Sepänkatu 3, 39200 Kyröskoski
   • yhteyshenkilö Helinä Ahvenainen
    
    
    
   Kaukovalvonta

   Insta Automation, puh. 03 265 9111

   Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere

    


   Vesitutkimukset

   Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry, puh. (03) 246 1111

   Patamäenkatu 24, 33900 Tampere

    

    

    
    
    
    
   Kyröskosken Vesihuolto Oy 
    
   Valtakatu 63 
    
   39200 Kyröskoski 
    
   puh. (03) 371 6124 
    
   Y-tunnus 0194388-7 
    
    
    
    
   © Kyröskosken Vesihuolto / Matti Asumalahti